Usługi zaawansowaneAdvanced servicesWeiterführendesServices avancés
 
 

Wyszukaj

porawdy prawne online

Usługi zaawansowane

Kancelaria IURICO w obszarach specjalizacji oferuje usługi zaawansowane. Stanowią one spójne i całościowe pakiety świadczeń, które mogą okazać się nieocenioną pomocą dla niektórych kategorii przedsiębiorców. Niezależnie od tej propozycji oferujemy opracowanie na życzenie Klienta innego rodzaju usług niezbędnych dla zaspokojenia konkretnej potrzeby Klienta.

Usługi zaawansowane to:

 • zarządzanie określonymi grupami ryzyk prawnych
 • outsourcing określonych działów lub ich części
 • audyty prawne
 • szkolenia
 • windykacja jednorodnych wierzytelności
 • monitoring określonych zjawisk
 • raporty o zmianach w prawie oraz trendach w orzecznictwie
 • opiniowanie treści reklam i innych przedsięwzięć marketingowych
 • complains prawa korporacyjnego
 • opracowywanie prospektów emisyjnych
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości
 • optymalizacja podatkowa
 • zarządzanie prawami własności przemysłowej
 • zarządzanie prawami autorskimi
 • zastępstwo w sprawach zbiorowych
 • pozyskiwanie środków unijnych oraz innego finansowania

Usługi zaawansowane wyceniane są indywidualnie.