Oferta szkoleńThe offer of trainingsSchulungsangebotOffre de la formation
 
 

Wyszukaj

porawdy prawne online

Oferta szkoleń


Osoby działające w ramach Zespołu mają bogate doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju szkoleń. Dlatego jesteśmy w stanie zaproponować szeroką gamę seminariów, prezentacji, warsztatów i kursów w szczególności z następujących obszarów prawa:

 • arbitraż międzynarodowy (dr Maciej Skory, dr Bogusław Sołtys, mec. Magdalena Sierny)
 • kontrakty międzynarodowe (dr Maciej Skory, mec. Stanisław Lach, mec. Marzena  Czuksanow)
 • obrót nieruchomościami (dr Marek Leśniak, mgr Jacek Pielich)
 • ochrona danych osobowych (dr Maciej Skory, mec. Magdalena Sierny)
 • ochrona konsumentów (dr Maciej Skory, dr Bogusław Sołtys,)
 • organizacja rejestrów sądowych (dr Marek Leśniak)
 • prawo pracy (mec. Magdalena Sierny, mec. Marzena Czuksanow)
 • prawo cywilne (dr Maciej Skory, dr Bogusław Sołtys, mec. Marzena Czuksanow, mec. Stanisław Lach, mec. Małgorzata Zielony)
 • prawo farmaceutyczne (dr Bogusław Sołtys, mec. Magdalena Szczepanek, mec. Marta Dąbrowska)
 • prawo budowlane (mec. Maciej Skory, mec. Stanisław Lach, mec. Marzena Czuksanow)
 • prawo karne i postępowanie karne
 • prawo papierów wartościowych (dr Maciej Skory, mec. Stanisław Lach)
 • prawo bankowe i podatkowe (dr Maciej Skory, mec. Magdalena Sierny, mec. Ewa Sapkowska-Fijas)
 • prawo rodzinne (mec. Marzena Czuksanow),
 • prawo spółek (dr Marek Leśniak, dr Maciej Skory, dr Bogusław Sołtys, mec. Stanisław Lach, mec. Marzena Czuksanow)
 • prawo własności przemysłowej i intelektualnej (dr Bogusław Sołtys, rz. p. Ryszard Surma, mec. Małgorzata Zielony, mec. Stanisław Lach, mec. Magdalena Szczepanek)
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji oraz prawo reklamy (dr Bogusław Sołtys, rz.p. Ryszard Surma, mec. Magdalena Szczepanek, mec. Małgorzata Zielony)
 • wycena nieruchomości (mgr Jacek Pielich - rzeczoznawca majątkowy)

 

Aktualne szkolenia i konferencje

7 listopada 2013 r. -  Siedziba Kancelarii

Spotkanie z cyklu IURICO 4 BUSINESS nt.:

"KONTRAKT MENADŻERSKI JAKO NARZĘDZIE PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ"

Podczas spotkania  poruszymy zagadnienia dot. zasad zawierania kontraktów menadżerskich, omówimy efektywne zapisy umowne oraz ryzyka i korzyści płynące z zawierania tego typu umów.

Spotkanie kierujemy do właścicieli firm, członków zarządów, menadżerów.

Spotkanie poprowadzi mec. Marzena Czuksanow - specjalista z prawa pracy oraz prawa umów oraz Dorota Domino- specjalistka z prawa cywilnego oraz prawa pracy.

Spotkanie jest nieodpłatne.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 4 listopada 2013 r. na adres: kancelaria@iurico.pl

---------------------------

28 października 2013 r. -  Siedziba Kancelarii

Spotkanie z cyklu IURICO 4 BUSINESS nt.:

"PRAWNE KRUCZKI W NEGOCJACJACH – POZNAJ PRAWNĄ KONSTRUKCJĘ UMOWY, A NEGOCJACJE STANĄ SIĘ ŁATWIEJSZE

Podczas spotkania postaramy się odpowiedzieć na pytania jak prowadzić rozmowy z Klientami czy Kontrahentami, aby wynegocjować optymalne warunki współpracy i jednocześnie zabezpieczyć się przed sporami w przyszłości.

Spotkanie kierujemy do właścicieli firm, członków zarządów, menadżerów, którzy w swoim życiu zawodowym negocjują kontrakty.

Spotkanie poprowadzi mec. Magdalena Sierny, specjalista z prawa umów w obrocie gospodarczym oraz Przemysław Lis - specjalista z prawa cywilnego oraz gospodarczego.. 

Spotkanie jest nieodpłatne.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 25 października 2013 r. na adres: kancelaria(at)iurico.pl. 

---------------------------

22 października 2013 r. -  Hotel Europeum

Szkolenie nt.:

"PROBLEMY FINANSOWE INWESTORA I GŁÓWNEGO WYKONAWCY, A ROSZCZENIA PODWYKONAWCÓW, DOSTAWCÓW I USŁUGODAWCÓW" 

------------------------------------------------------------------

25 kwietnia 2012 r. - ART Hotel Wrocław

"UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM INSTYTUCJI KAR UMOWNYCH"