Koszty usługOur feesKosten der DienstleistungenCout des services
 
 

Wyszukaj

porawdy prawne online

Wynagrodzenie za prowadzenie obsługi prawnej jest każdorazowo ustalane indywidualnie w zależności od przyjętej formy współpracy, preferencji Klienta oraz specyfiki zlecenia.

DORADZTWO PRAWNE

  • Stawka godzinowa

Jest to forma wynagrodzenia stosowana najczęściej przy zleceniach jednorazowych. Stawka za godzinę pracy jest ustalana indywidualnie z Klientem i zależy m.in. od: rodzaju i stopnia komplikacji powierzonej sprawy, objętości dokumentacji i materiałów, konieczności posługiwania się językiem obcym itp. Wielkość stawki może ulegać zmniejszeniu po przekroczeniu określonych limitów w danym okresie rozliczeniowym (stawka degresywna).

  • Wynagrodzenie ryczałtowe

Ta forma rozliczeń stosowana jest głównie przy stałej obsłudze oraz przy zleceniach jednorazowych, w których z góry jesteśmy stanie przewidzieć zakres prac niezbędny do realizacji zlecenia.

ZASTĘPSTWO PROCESOWE


Przy ustalaniu wynagrodzenia za prowadzenie spraw sądowych odwołujemy się do stawek minimalnych przewidzianych w obowiązujących przepisach Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości powiększone o podatek VAT. W sprawach bardziej złożonych albo przy powierzeniu większej liczby jednorodnych spraw możliwe jest ustalenie odmiennych zasad, w tym z wykorzystaniem tzw. success fee (pactum de quota litis).