DoradztwoLegal counsellingRechtsberatungConseil et service juridique
 
 

Wyszukaj

porawdy prawne online

Doradztwo i obsługa prawna

Kancelaria w zakresie specjalizacji oferuje bieżące doradztwo prawne. Uwzględniając potrzeby poszczególnych klientów oferujemy pomoc prawną w ramach:

 • stałej kompleksowej obsługi prawnej
 • stałej obsługi prawnej określonym zakresie (np. obsługi działu sprzedaży czy marketingu itp.)
 • doraźnej współpracy realizowanej na podstawie stałej umowy ramowej
 • jednorazowych porad prawnych (tzn. konsultacji, projektu umowy, dokumentu, stanowiska czy opinii prawnej. 

Do ważniejszych specjalizacji kancelarii IURICO należą: 

 •   prawo spółek, przekształcenia, przejęcia, fuzje i podział przedsiębiorców
 •   prawo cywilne, gospodarcze i handlowe, VC/PE
 •   prawo wekslowe i innych papierów wartościowych
 •   obrót wierzytelnościami i egzekucja
 •   prawo kontaktów w obrocie krajowym i międzynarodowym
 •   obsługa sprzedaży i innych transakcji dotyczących przedsiębiorstwa, udziałów i akcji
 •   prawo bankowe
 •   dochodzenie należności
 •   handel międzynarodowy
 •   arbitraż i koncyliacja w obrocie krajowym i międzynarodowy
 •   pośrednictwo finansowe i ubezpieczeniowe
 •   ochrona konsumentów, danych osobowych oraz informacji
 •   własność intelektualna i przemysłowa
 •   prawo antymonopolowe, konkurencji i zwalczania nieuczciwej konkurencji
 •   prawo mediów i reklamy
 •   prawo autorskie i prawo prasowe
 •   prawo farmaceutyczne i żywnościowe
 •   prawo budowlane i deweloperskie
 •   ochrona środowiska i recykling
 •   prawo energetyczne
 •   obrót i zarząd nieruchomościami
 •   prawo nowych technologii oraz IT
 •   prawo ubezpieczeniowe
 •   obrót elektroniczny i prawo telekomunikacyjne
 •   prawo pracy, kontrakty menadżerskie
 •   nieuczciwa konkurencja
 •   prawo podatkowe
 •   zamówienia publiczne