Oferta IURICOThe offer of IURICOAngebot von IURICOOferta IURICO
 
 

Wyszukaj

porawdy prawne online

Oferta IURICO


Uwzględniając aktualne potrzeby rynku Kancelariia IURICO oferuje nie tylko klasycznie pojmowaną pomoc prawną, ale także rozwiązywanie konfliktów gospodarczych z wykorzystaniem instytucji arbitrażu i koncyliacji.

Kancelaria jest miejscem przeprowadzania postępowań pojednawczych i arbitrażowych organizowanych w trybie ?ad hoc?. Zapewnia lokal, sekretariat, obsługę biurową, a przede wszystkim rekomenduje ze swego Zespołu koncyliatorów i arbitrów w osobach:

  1. r.pr. dr Bogusław Sołtys - jest arbitrem instytucjonalnym Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu od 1995r., a obecnie pełni funkcję Prezesa Sądu,
  2. r.pr. dr Maciej Skory - jest arbitrem instytucjonalnym Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu od 1997r., a obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Sądu. Od 2001r. pełni funkcję arbitra międzynarodowego ENDR (European Network for Dispute Resolution),
  3. r.pr. Magdalena Sierny - pełni funkcję sekretarza Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu od 2005r.,
  4. r.pr. dr Tomasz Scheffler - jest arbitrem instytucjonalnym Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu od 2003r.,

Polecamy również z ich udziałem usługi arbitrażu instytucjonalnego świadczone przez Sąd Arbitrażowy przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu, którego nasza Kancelaria jest patronem.

Strona www.iurico.pl wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji Zamknij