O arbitrażu i koncyliacjiAbout arbitrationSchiedsgerichtbarkeitDe l'arbitrage
 
 

Wyszukaj

porawdy prawne online

O arbitrażu i koncyliacji


Współcześnie coraz większego znaczenia nabierają alternatywne sposoby rozwiązywania sporów gospodarczych (ADR), a wśród nich arbitraż i koncyliacja. Arbitraż służy do bezstronnego, niezależnego i ostatecznego rozstrzygania sporów powstałych w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym. Koncyliacja służy natomiast do niewiążącego strony rozstrzygnięcia sporu przez osobę trzecią cieszącą się autorytetem, która może jedynie zaoferować stronom uznanie swego rozstrzygnięcia za wiążące w drodze umowy.

Arbitraż i koncyliacja są usługami świadczonymi w formie instytucjonalnej przez Sądy Arbitrażowe usytuowane najczęściej przy różnego rodzaju organizacjach, takich jak np. Izby Gospodarcze oraz w formie doraźnej przez arbitrów i koncyliatorów powoływanych ?ad hoc? z inicjatywy jednej lub obu stron.

Arbitraż stanowi remedium na niedomagania i formalizm sądownictwa państwowego. Pozwala na szybkie i zwykle tańsze rozstrzygnięcie rzeczywistych sporów przez specjalistów działających w poszczególnych branżach. Wyroki sądów arbitrażowych mają ten sam walor i znaczenie, co wyroki sądów państwowych.

Podobnie jak i one po nadaniu klauzuli wykonalności stanowią tytuł wykonawczy nadający się do egzekucji komorniczej. Koncyliacja jest natomiast istotnym uzupełnieniem tej alternatywy. W środowiskach gospodarczych i biznesowych często bowiem niewykonane rozsądnej propozycji wypracowanej przez autorytet obraca się przeciwko stronie oponującej.

Doświadczenie prawników Kancelarii IURICO obejmuje zarówno arbitraż, jak i koncyliację. Byliśmy wielokrotnie wybierani do przeprowadzenia koncyliacji oraz rozstrzygania sporów w instytucjonalnych sądach arbitrażowych oraz sądach arbitrażowych ?ad hoc?. Niektórzy prawnicy z Zespołu Kancelarii są stałymi arbitrami w Sądzie Arbitrażowym przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu oraz piastują funkcje we władzach tego Sądu. Kancelaria IURICO jest patronem Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu.