O arbitrażu i koncyliacjiAbout arbitrationSchiedsgerichtbarkeitDe l'arbitrage
 
 

Wyszukaj

porawdy prawne online

O arbitrażu i koncyliacji


Współcześnie coraz większego znaczenia nabierają alternatywne sposoby rozwiązywania sporów gospodarczych (ADR), a wśród nich arbitraż i koncyliacja. Arbitraż służy do bezstronnego, niezależnego i ostatecznego rozstrzygania sporów powstałych w krajowym i międzynarodowym obrocie gospodarczym. Koncyliacja służy natomiast do niewiążącego strony rozstrzygnięcia sporu przez osobę trzecią cieszącą się autorytetem, która może jedynie zaoferować stronom uznanie swego rozstrzygnięcia za wiążące w drodze umowy.

Arbitraż i koncyliacja są usługami świadczonymi w formie instytucjonalnej przez Sądy Arbitrażowe usytuowane najczęściej przy różnego rodzaju organizacjach, takich jak np. Izby Gospodarcze oraz w formie doraźnej przez arbitrów i koncyliatorów powoływanych ?ad hoc? z inicjatywy jednej lub obu stron.

Arbitraż stanowi remedium na niedomagania i formalizm sądownictwa państwowego. Pozwala na szybkie i zwykle tańsze rozstrzygnięcie rzeczywistych sporów przez specjalistów działających w poszczególnych branżach. Wyroki sądów arbitrażowych mają ten sam walor i znaczenie, co wyroki sądów państwowych.

Podobnie jak i one po nadaniu klauzuli wykonalności stanowią tytuł wykonawczy nadający się do egzekucji komorniczej. Koncyliacja jest natomiast istotnym uzupełnieniem tej alternatywy. W środowiskach gospodarczych i biznesowych często bowiem niewykonane rozsądnej propozycji wypracowanej przez autorytet obraca się przeciwko stronie oponującej.

Doświadczenie prawników Kancelarii IURICO obejmuje zarówno arbitraż, jak i koncyliację. Byliśmy wielokrotnie wybierani do przeprowadzenia koncyliacji oraz rozstrzygania sporów w instytucjonalnych sądach arbitrażowych oraz sądach arbitrażowych ?ad hoc?. Niektórzy prawnicy z Zespołu Kancelarii są stałymi arbitrami w Sądzie Arbitrażowym przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu oraz piastują funkcje we władzach tego Sądu. Kancelaria IURICO jest patronem Sądu Arbitrażowego przy Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej we Wrocławiu.

Strona www.iurico.pl wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji Zamknij