Nie tylko prawoNot only lawNicht nur das RechtPas seulement le droit
 
 

Wyszukaj

porawdy prawne online

Nie tylko prawo

Aktywność Kancelarii IURICO nie ogranicza się jedynie do obsługi podmiotów gospodarczych. Potencjał zespołu pozwala także na działania wykraczające poza klasycznie rozumiane doradztwo. Tworzymy regionalny ośrodek wiedzy prawniczej i kultury prawnej. W Centrum Informacji, prezentujemy użyteczne informacje, m.in. bazę teleadresową, bazę trudnych do uzyskania aktów prawnych, formularzy, wzorów oraz ciekawostki związane z prawem, w tym informacje o sławnych procesach, Polski Kodeks Honorowy, Kodeks Napoleona, Kodeks Hammurabiego etc. Stworzyliśmy biuletyn informacyjny IuricoMix, który adresowany jest zarówno do pracowników i współpracowników Kancelarii, jak i praktykantów oraz stażystów, a jego wybrane fragmenty umieszczane są w Centrum Informacji.

 

Podejmujemy aktywność pro publico bono i non profit, wspierając finansowo szkołę i dom dziecka oraz reprezentując zbiorowe interesy konsumentów. Jako eksperci nieodpłatnie uczestniczymy w ocenie projektowanych aktów prawnych, organizujemy staże absolwenckie, prowadzimy wykłady i seminaria dla studentów i absolwentów prawa. Nasi prawnicy biorą udział w pracach instytucji opiniotwórczych, w tym m.in. Komisji ds. Ochrony Konsumentów działającej przy Radzie Prawa Bankowego, a także Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Są autorami artykułów i opracowań poświęconych nie tylko zagadnieniom prawnym.

Partnerzy i pracownicy Kancelarii są również autorami wielu publikacji poświęconych praktycznym aspektom obrotu gospodarczego. Poza wypowiedziami do prasy, czy radia stale współpracujemy z wydawcą miesięcznika ERGO Poradnik Dla Przedsiębiorców oraz DIG Info Miesięcznika Informacyjnego Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, w których publikowane są artykuły naszych pracowników.