Modus OperandiModus operandiModus operandiModus operandi
 
 

Wyszukaj

porawdy prawne online

Modus operandi

Wypracowaliśmy odpowiednie narzędzia dla sprawnego działania w interesie klienta. Korzystamy z technik analizy, syntezy i wykładni w sposób umożliwiający indywidualne podejście do każdej sprawy, zapewniając przy tym:

  1. rozpoznanie istoty problemów,
  2. stworzenie koncepcji biznesowej i prawnej,
  3. ocenę potencjalnych ryzyk biznesowych i prawnych,
  4. weryfikację koncepcji i prezentację optymalnych rozwiązań,
  5. pomoc przy wdrożeniu,
  6. bieżący nadzór nad realizacją,
  7. sprawdzenie efektów podjętych działań,
  8. wyciągnięcie wniosków na przyszłość i zaproponowanie ewentualnych zmian.

Do każdej sprawy angażujemy dobrane osoby. Zespół tworzą prawnicy i przedstawiciele zawodów pokrewnych (notariusze, rzecznicy patentowi, rzeczoznawcy majątkowi, doradcy podatkowi, adwokaci), pracownicy i osoby współpracujące, którzy potrafią tworzyć, nie są zamknięci w schematach uwarunkowanych obsługiwaną branżą, przyzwyczajeniami oraz utartymi schematami myślenia.

 

Szczególną uwagę zwracamy nie tylko na obecnie obowiązujące uregulowania prawne, ale także podejmowane inicjatywy ustawodawcze w prawie krajowym oraz europejskim. Przygotowujemy raporty na temat rozwiązań tam przyjętych oraz funkcjonujących w orzecznictwie ETS. W trosce o wysoki poziom świadczonych usług prowadzimy stałe szkolenia służące wymianie doświadczeń i ujednoliceniu standardów obsługi. Dzięki temu w każdych warunkach jesteśmy w stanie zapewnić obsługę na najwyższym poziomie. Cenimy zaufanie, jakim jesteśmy obdarzani. Dlatego klienci wybierają nas do projektów wymagających wiedzy, wyczucia i zaufania. Dbamy o najwyższy poziom etyczny, traktujemy klientów lojalnie.