Wystąpienia i prezentacje Maciej SkoryPublicationsAuftritte und PräsentationenWystąpienia i prezentacje Maciej Skory
 
 

Wyszukaj

porawdy prawne online

Dr Maciej Skory

Wystąpienia i prezentacje

 • Skory M.,, Pojęcie tzw. umów elektronicznych - referat wygłoszony na V Europejskim Forum Podpisu Elektronicznego ? Międzynarodowa Konferencja zorganizowana przez UNIZETO w Międzyzdrojach, VI 2005r.;
 • Skory M., Czy w prawie spółek jest miejsce dla ochrony konsumenta?, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej ?Kodeks spółek handlowych po pięciu latach?, Wrocław, IX 2005r.;
 • Skory M.,Wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w bankowych umowach kredytu konsumenckiego ? referat wygłoszony na Zjeździe Cywilistów, Wisła IX 2006r.;
 • Skory M., Definicja przedsiębiorcy w kontekście problematyki interpretacji przepisów dotyczących outsourcingu w odniesieniu do wspólników spółek cywilnych ? referat wygłoszony na Konferencji Związku Banków Polskich ? Kierunki rozwoju prawa bankowego XII 2006r.;
 • Skory M., Prelekcja zatytułowana: Karać czy nie- wykład UOKiK - Jak skutecznie chronić rynek? Doświadczenia polskie i niemieckie. 26 kwietnia 2007r. UOKiK, Konferencja podsumowująca projekt współpracy bliźniaczej nr PL 2004/IB/FI/02;
 • Skory M.,Wystąpienie w Programie I Polskiego Radia - audycja Z kraju i ze Świata w dniu 11.09.2007r. poświęcone klauzulom umownym w regulacjach państw europejskich;
 • Skory M., Prelekcja zatutułowana: Blaski i cienie zawierania umów wygłoszona na warsztatach organizowanych w ramach Studenckiego Festiwalu Przedsiębiorczości BOSS organizowanego pod egidą Business Center Club. Opole 07.04.2008 r. Uniwersytet Opolski, Wydział Ekonomii; 
 • Skory M.,Wystąpienie w audycji radiowej w Radiu Opole w dniu 07.04.2008r. poświęconej problematyce zawierania umów we współczesnej gospodarce; 
 • Skory M., Prelekcja zatytułowana: Klauzule abuzywne w obrocie bankowym wygłoszona w ramach 25. Forum Prawa Bankowego (Warszawa, Holiday Inn 25.06.2008r.);
 • Skory M. Miejsce pozwów grupowych w systemie ochrony konsumenta - Konferencja organizowana przez Wolters Kluwer pt. POZWY GRUPOWE- KOLEJNY KROK W KIERUNKU WZMOCNIENIA OCHRONY KONSUMENTÓW? (Warszawa, 22 kwietnia 2010r.)
 • Skory M. Regulacja kredytu konsumenckiego a kodeks cywilny. Konferencja -Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego. Wpływ europejskiego prawa konsumenckiego na prawo krajowe? organizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prywatnego Międzynarodowego WPiA UŚ, Ministerstwo Sprawiedliwości i Fundację Facultas Iuridica, (Katowice 23-24 września 2010r.)
 • Skory M., Klauzule generalne a pojęcia ogólne (nieostre) w unijnej regulacji kredytu konsumenckiego - II Spotkanie studyjne w ramach projektu Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta, stanowiącego  Poddziałanie 4.1.1-Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową: UDA/ POKL. 04.01.02-00-135/09-00 w dniu 14.01.2011r.
 • Skory M., Urzeczywistnienie koncepcji effet utile na przykładzie transpozycji do porządków krajowych tzw. nowej dyrektywy o kredycie konsumenckim - III Spotkanie studyjne w ramach projektu Potencjał naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w służbie ochrony prawnej konsumenta, stanowiącego  Poddziałanie 4.1.1 -Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z umową: UDA/ POKL. 04.01.02-00-135/09-00, w dniach 4-5.03.2011;
 • Skory M. Znaczenie instrumentów elektronicznych dla funkcjonowania sądownictwa polubownego- Konferencja zatytułowana: Badanie kosztów i dostępu do wymiaru sprawiedliwości na przykładzie procedur rozstrzygania sporów online (ODR) - Prezentacja wyników projektu EMCOD (Measuring Justice Costs and Quality(Szacowanie kosztów wymiaru sprawiedliwości) realizowanego przez Uniwersytet Wrocławski we współudziale z Uniwersytetem w Tilburgu (koordynator), Universitat Autnoma de Barcelona, Institute of Advanced Legal Studies, School of Advanced Study; University of London, Bulgarian Institute for Legal Initiatives, The Claim Room.com Ltd oraz University of Haifa, organizowana przez CBKE,  Wrocław, 13 czerwca 2011 r.;
 • Skory M., Kluczowe elementy konstrukcji umowy o wdrożenie systemu CRM, Konferencja CRM GigaCon, Wrocław (Hotel Orbis 11.10.2011r.);
 • Skory M.,  Znaczenie klauzul abuzywnych dla współczesnej bankowości, Kongres Prawa Bankowego 5.06.2012r.;
 • Skory M., Uwarunkowania prawne tzw. doładowania instrumentu pieniądza elektronicznego w kra­tach typu pre-paid, Konferencja Naukowa z okazji 10 lecia CBKE, 13-14 listopada 2012.

Strona www.iurico.pl wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji Zamknij