Oferta szkoleńThe offer of trainingsSchulungsangebotOffre de la formation
 
 

Wyszukaj

porawdy prawne online

Offre de la formation

Les personnes qui travaillent dans l'équipe ont une vaste expérience de mener de divers types de formation.  C'est pourquoi nous sommes en mesure d'offrir un large éventail de séminaires, présentations, ateliers et cours, en particulier, dans les domaines du droit suivants:
    arbitrage international  (dr Maciej Skory, dr Bogusław Sołtys, maître Magdalena Sierny)
    contrats internationaux  (dr Maciej Skory, maître Stanisław Lach, maître Marzena  Czuksanow)
    transactions immobili?res  (dr Marek Leśniak, mgr Jacek Pielich)
    protection des données personnelles (dr Maciej Skory, maître Magdalena Sierny)
    protection des consommateurs (dr Maciej Skory, dr Bogusław Sołtys,)
    organisation de registres judiciaire  (dr Marek Leśniak)
    droit du travail (maître Magdalena Sierny, maître Marzena Czuksanow)
    droit civil (dr Maciej Skory, dr Bogusław Sołtys, maître Marzena Czuksanow, maître Stanisław Lach, maître Małgorzata Zielony)
    droit pharmaceutique (dr Bogusław Sołtys, maître Magdalena Szczepanek, maître Marta Dąbrowska)
    droit de la construction (maître Maciej Skory, maître Stanisław Lach, maître Marzena Czuksanow)
    droit pénal et procédures pénales
    droit des titres (dr Maciej Skory, maître Stanisław Lach)
    droit bancaire et fiscale  (dr Maciej Skory, maître Magdalena Sierny, maître Ewa Sapkowska-Fijas)
    droit de la famille (maître Marzena Czuksanow),
    droit des sociétés (dr Marek Leśniak, dr Maciej Skory, dr Bogusław Sołtys, maître Stanisław Lach, maître Marzena Czuksanow)
    droit de la propriété industrielle et intellectuelle  (dr Bogusław Sołtys, c. en p. Ryszard Surma, maître Małgorzata Zielony, maître Stanisław Lach, maître Magdalena Szczepanek)
    lutte contre la concurrence déloyale et le droit de la publicité  (dr Bogusław Sołtys, c. en p. Ryszard Surma, maître Magdalena Szczepanek, maître Małgorzata Zielony)
    évaluation immobili?re (mgr Jacek Pielich - expert en évaluation immobili?re)

Aktualne szkolenia i konferencje

7 listopada 2013 r. -  Siedziba Kancelarii

Spotkanie z cyklu IURICO 4 BUSINESS nt.:

"KONTRAKT MENADŻERSKI JAKO NARZĘDZIE PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ"

Podczas spotkania  poruszymy zagadnienia dot. zasad zawierania kontraktów menadżerskich, omówimy efektywne zapisy umowne oraz ryzyka i korzyści płynące z zawierania tego typu umów.

Spotkanie kierujemy do właścicieli firm, członków zarządów, menadżerów.

Spotkanie poprowadzi mec. Marzena Czuksanow - specjalista z prawa pracy oraz prawa umów oraz Dorota Domino- specjalistka z prawa cywilnego oraz prawa pracy.

Spotkanie jest nieodpłatne.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 4 listopada 2013 r. na adres: kancelaria@iurico.pl

---------------------------

28 października 2013 r. -  Siedziba Kancelarii

Spotkanie z cyklu IURICO 4 BUSINESS nt.:

"PRAWNE KRUCZKI W NEGOCJACJACH – POZNAJ PRAWNĄ KONSTRUKCJĘ UMOWY, A NEGOCJACJE STANĄ SIĘ ŁATWIEJSZE

Podczas spotkania postaramy się odpowiedzieć na pytania jak prowadzić rozmowy z Klientami czy Kontrahentami, aby wynegocjować optymalne warunki współpracy i jednocześnie zabezpieczyć się przed sporami w przyszłości.

Spotkanie kierujemy do właścicieli firm, członków zarządów, menadżerów, którzy w swoim życiu zawodowym negocjują kontrakty.

Spotkanie poprowadzi mec. Magdalena Sierny, specjalista z prawa umów w obrocie gospodarczym oraz Przemysław Lis - specjalista z prawa cywilnego oraz gospodarczego.. 

Spotkanie jest nieodpłatne.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Uprzejmie proszę o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dnia 25 października 2013 r. na adres: kancelaria(at)iurico.pl. 

---------------------------

22 października 2013 r. -  Hotel Europeum

Szkolenie nt.:

"PROBLEMY FINANSOWE INWESTORA I GŁÓWNEGO WYKONAWCY, A ROSZCZENIA PODWYKONAWCÓW, DOSTAWCÓW I USŁUGODAWCÓW" 

Site www.iurico.pl uses cookies. More information Close