Marzena CzuksanowMec. Marzena Czuksanow - legal internMarzena CzuksanowMaitre Marzena Czuksanow - conseiller juridique
 
 

Wyszukaj

porawdy prawne online

Mec. Marzena Czuksanow - radca prawny

  • specjalista z zakresu prawa umów w obrocie gospodarczym, prawa cywilnego, procesowego, prawa pracy, ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa administracyjnego

  • od 2004 r. radca prawny

  • doradzała m.in. wiodącym spółkom z branży  sprzedaży towarów AGD/RTV,  pośrednictwa finansowego, jak  również z zakresu usług medycznych

  • ukończyła Podyplomowe Studium Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego

  • członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu

     


Publikacje

  • Czuksanow M., "Jakie są uprawnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie kontroli zakładu pracy? Czy czynności inspektora można w jakikolwiek sposób zaskarżyć?", Ergo Poradnik Przedsiębiorcy nr 17(21)2009;
  • Czuksanow M.,"Zwolnienie lekarskie a terminowość jego dostarczenia do zakładu pracy", Ergo Poradnik Przedsiębiorcy nr 15(41)2010;
  • Czuksanow M., "Obowiązek wykorzystania zaległego urlopu - jakie są formy przymusu wobec pracownika? Czy pracodawca może wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?", Ergo Poradnik Przedsiębiorcy nr 1(27)2011,

Strona www.iurico.pl wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji Zamknij